• Ruslan Rudiy 
  • IČ: 87606950    DIČ:CZ7908201939
  • Tel.: +420 773 044 440
  • sadromit@email.cz
  • www.omitani.cz